Strona główna / Do pobrania /

Nazwa produktu

Karta charakterystyki

Informacja o składnikach

Zdjęcie produktu

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
, Do pobrania
, Do pobrania
, Do pobrania
, Do pobrania
, Do pobrania
, Do pobrania

Najczęściej używany płyn do mycia naczyń w Polsce

(Kantar Millward Brown S.A., TGI styczeń 2016 – grudzień 2016)