Strona główna / Dane spółki

Dane spółki

GRUPA INCO S.A.

Adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
KRS nr 0000101255, NIP 526-03-00-428
Wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł
(400.000,00 zł wpłacone gotówką, 100.000,00 zł wniesione aportem)

Numer rejestrowy BDO: 000000026

, Dane spółki
, Dane spółki
, Dane spółki
, Dane spółki
, Dane spółki
, Dane spółki

Najbardziej rozpoznawalny płyn do mycia naczyń w Polsce

(Kantar Millward Brown, czerwiec 2018)